Menu

Autgoing

Informele bijeenkomsten voor mensen met ASS uit Tiel en omstreken

Komende bijeenkomst

De eerst volgende bijeenkomst staat gepland voor vrijdag 7 juni 2019,

Gespreksonderwerp en punten waar je aan kan denken of ervaart...

Thema: ASS & Informatieverwerking verschillen (IQ, hoogbegaafd, hoog functioneel, hsp, LVB)

# ASS & wat zijn jou of een ander's verwachtingen (mei)

-  is er verschil wat je verwachtingen waren voorrdat je wist van je ASS en daarna?
- heb je verwachtingen voor jezelf, en stel je de laat hoog? Kan je het goed genoeg doen?
- heb je verwachtingen voor anderen, en stel je de laat hoog voor de ander? (zoals eeuwige trouw in vriendschap of perfect nakomen van afspraken)
- wat denk je dat de verwachtingen van anderen naar jou zijn, weet je ook wat ze echt verwachten van je?
- wat verwacht de wereld (werk, kerk, vereniging, familie, thuis, je groep etc) van je?
- vul zelf in

# ASS & wat vertel je anderen - wie, wat, hoe (apr)

- al je familie? iedereen? of alleen de vertrouwelingen?
- op je werk / opleiding? Iedereen? of alleen chef?
- facebook? en andere media?
- je vrienden(innen), of alleen 1 of 2?
- je uitkering of andere instanties? hoeveel vertel je?
- je kerk of club?
- je buurt of buren?
- vreemden, etc?

- hoeveel vertel je de ander, waarom zo veel of zo weinig of niet
- hoe vertel je het, heel rustig, gedetaileerd, vaag, deels, in delen

- wat zijn eventuele risico's
- hoe ga je om met de mogelijke reacties  (vragen)
- wat zijn de voordelen, nadelen
- wat als je niks vertelt, gewoon verder met je leven

Vorige thema's waren:

 • ASS en Hobbys en Ontspanning (1 mrt)
 • Acceptatie van ASS-diagnose (1 feb)
  - had je al vroeg je diagnose (kind) of laat als volwassene, 40+
  - hoe was je eerste reactie? (opluchting, verwarring, woede, verbaasd, shock, ed.)
  - hoe heeft het ASS zich ontwikkeld in je leven
  - kun je zelf ermee leven, heb je het een plekje kunnen geven
  - heb je het kunnen delen, thuis, familie, werk/school, vrienden, etc
  - hoe is na een paar jaar, 10,20 jaar, en na een hele leven
  - was het (meer) een beperking of een verrijking of beide
  - kan/kon je je innerlijke belevingen hierover woorden geven en delen met anderen
  - dit en meer op de Autgoing avond

De avond wordt begeleid door ervaringsdeskundigen en het Autgoing kernteam.
Als de groep boven 12 personen komt dan wordt deze gesplitst.
Reageren of antwoorden op een, enkele of meerdere punten is prima en staat je vrij, maar houd het kort zodat iedereen de gelegenheid krijgt.

In verband met de accomodatie is aanmelden/afmelden voor deze en/of een andere avond noodzakelijk.
Voor nieuwe deelnemers is aanmelden verplicht. zie: [contact